Miljørettet helsevern

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om miljørettet helsevern

Alle kommuner skal arbeide for et sunt og godt miljø. Kommunene skal ha oversikt over alle miljøfaktorer, dvs. biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer, som kan ha negativ innflytelse på helsen. Dette omtales i dagligtalen som miljørettet helsevern og er en viktig del av det helsefremmende og forebyggende arbeid som kommunene driver. Kommunens arbeid med miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelseloven med underliggende forskrifter.

Organisering av arbeidet

Arbeidet organiseres gjennom Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, et interkommunalt selskap som eies av kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land og Gran.

Les mer på hemmesidene til Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS (ekstern lenke).

Aktuelle nettsteder

Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS


Publisert: 12.06.2018 11.33.28
Sist endret: 12.06.2018 11.40