Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Koronaviruset: En samlet oversikt

SARS-COV2 viruset er nå blitt en del av hverdagen vår. Det er fremdeles en pandemi, men samfunnet er langt på vei tilbake til normalen. De mange restriksjoner og forskrifter som styrte hverdagen vår, for først og fremst for å forsøke kontrollere smittespredning.  De er opphevet fordi de ikke lenger har noen hensikt.
 De aktuelle virusvariantene ser også ut til å gi mindre alvorlig sykdomsforløp for de fleste , men smitter mye lettere.  Vaksinen bidrar sterkt til at færre blir alvorlig syke, men beskytter i liten grad mot å bli smittet. Grunnleggende smittevernrutiner er derfor  fremdeles svært viktig å følge (håndhygiene, hostehygiene, respekt for  sykdomssymptomer ved å holde avstand)

På denne siden finner man en samlet oversikt over aktuell informasjon fra  lokale og nasjonale helsemyndigheter. Her vil du finne  løpende oppdateringer om kommunale tiltak samt andre nyttige råd/lenker og praktiske orienteringer gjeldende COVID-19. 

Mer informasjon finner du på HelseNorge,  Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, og Regjeringen, (se lenker nederst på siden).
Informasjonen er oversatt til flere språk.

Helsenorge: Her finner man en løpende oversikt over gjeldende råd og regler om koronaviruset.

Testing

Pandemien er over i en ny fase.. De nasjonale krav om omfattende testing for  Koronavirus, og de forskrifts styrte  samfunnstiltak (krav om isolasjon og karantene) er  opphevet.
Kommunen har ikke lenger ansvar for å tilby testing.  Smittesporing ved koronasykdom har heller ingen hensikt lenger.
Den kommunale teststasjonen på Odnes, og smittesporingsteamet er derfor avviklet. 

Ettersom det er flere  virus i omløp som gir luftveisinfeksjon, inkludert influensa, så er gjeldende rådene generelle:  Unngå og smitte andre!  Hold deg hjemme om du er syk! Ta alminnelige smittevernhensyn ( ha god håndhygiene, hoste i albuen, ha lav terskel for å bruke munnbind o.l).
Selv-testing kan likevel være aktuelt dersom du ønsker en avklaring på om det faktisk er corona viruset du er smittet med. Disse kan fremdeles hentes i servicetorget i kommunen i dets åpningstid. 
Det er vanligvis ikke nødvendig å  oppsøke lege ved sykdom.  Men, ved alvorlige symptomer, eller du har behov for en bekreftende test ( f.eks. reise – til steder som fremdeles krever  negativ test)  ta kontakt med din fastlege. 

Vaksinering

 Kommunen har nå gitt tilbud om oppfriskningsdose til alle i  de definerte risikogruppene. Vaksinedekningen er svært bra: 

Det kan likevel være flere grunner til at  personer som har fått tilbud, har takket nei. Kommunen vil fortsatt ha et  tilbud om vaksinering, både til de som bør ha og nå til de som vil ha ( se neste avsnitt). 

Dersom du ønsker, eller av ulike grunner trenger vaksine, enten det gjelder grunnvaksinering, eller påfyllingsdose,   så sender du en sms til 469 37 720

Vaksine til gruppen 18-64 uten underliggende sykdom.

Regjeringen har nå åpnet opp for at personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, kan få 4. oppfriskningsdose om de de ønsker det.


FHI presiserer at dette er et tilbud, og ikke en anbefaling.
Det kan virke forvirrende! FHI’s begrunnelse for det er at de vurderer at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko.
Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Det kan imidlertid være andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.
Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det altså allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en 4. dose.
For mer informasjon:
Se informasjon om oppfriskningsdose koronavaksine på regjeringen.no (ekstern lenke)
Se informasjon om koronavaksine på helsenorge.no (ekstern lenke)

Hvilken effekt har oppfriskningsdosen?

Det ser ut til at dagens vaksiner i liten grad beskytter mot smitte, men kan mildne sykdomsforløpet.
Det forutsetter imidlertid at man er grunnvaksinert med minst 2 doser.

Hvor lenge må det gå mellom  vaksinedoser,  og mellom sykdom og vaksine.

Immuniteten som oppstår etter vaksine, og etter COVID19-sykdom er god lenge, men  avtar gradvis. Den blir imidlertid ikke helt borte.
Følgende intervaller er anbefalt:

  • Mellom dose 2 (grunn vaksine) og dose 3 (oppfrisknings dose):  minst 20 uker.
  • Mellom dose 3 og ny oppfriskningsdose 4:  anbefales å vente i minst 16 uker.
  • Etter COVID19 sykdom: det anbefales nå å vente ca 12 uker, før ny oppfrisknings dose er aktuell.

Coronapillen 

Fra torsdag 8. desember 2022 er Paxlovid® tilgjengelig på norske apotek.
Legemiddelet reduserer risikoen for alvorlig korona-sykdomsforløp  hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke.  Det er først og fremst eldre og de med alvorlig underliggende sykdom som vil ha nytte av behandlingen.
Paxlovid ® kan imidlertid vanligvis IKKE brukes av organtransplanerte pga konflikt med livsviktige medisiner for øvrig.
For pasienter med lav risiko for alvorlig sykdom, har legemiddelet liten nytte.

Det er fastlegen  eller sykehjemslegen som skal vurdere om det er aktuelt å behandle sine pasienter med dette.

For de som vil vite mer:

De som ønsker oppfriskningsdose, eller ønsker å gjennomføre grunnvaksinering  kan sende SMS til 469 37 720.

Nyttige lenker: 

FHI - vaksinering

FHI - smittevernråd

FHI risikogrupper

FHI råd til helsesektoren

Information in other languages: 

You can find information in other languages her


Publisert: 20.12.2022 08.09.16
Sist endret: 18.01.2023 14.36