Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Individuell plan

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

Individuell plan skal:

  • Sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • Sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
  • Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
  • Styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Målgruppe

  • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
  • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret 

Samarbeidspartnere

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten, har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

Aktuelle lover og regelverk

 


Publisert: 21.09.2016 13.11.34
Sist endret: 28.05.2018 15.40