Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Har du plass til meg

Et fosterhjem har ansvar for å oppfostre et barn eller en ungdom. Fosterforeldrene har det daglige ansvaret for barnet, og fosterhjemmet skal ivareta alle omsorgsoppgaver et hjem har.

Et fosterhjem skal kunne ta imot fosterbarn for kortere eller lenger tid. Noen fosterbarn vil ha behov for et hjem i en periode, andre vil ha behov for et hjem til de er voksne. For noen fosterbarn vil det være hensiktsmessig å være fosterfamiliens eneste barn. For andre vil det være best å vokse opp i en familie med flere barn.

Til fosterforeldre skal det velges personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem. Det kan være en krevende oppgave å være fosterforeldre, og fosterbarn har ofte et særskilt behov for trygge og stabile voksenpersoner.

Hvordan bli fosterhjem

For å bli fosterhjem må det gjennomføres en vurdering / godkjenning av familien. Dette gjøres enten av BUF-etat v/ Fosterhjemstjenesten i Oppland eller av barneverntjenesten. Det vil da bli foretatt hjemmebesøk, samtaler, skrevet en sosialrapport og innhentet politi- og helseattester.

Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Innlandet for mer informasjon.


Publisert: 28.01.2017 00.29.07
Sist endret: 18.01.2023 10.16