Bolig og tilskuddsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bostøtte

Bostøtten er styrket i en periode på grunn av høye strømpriser

Flere kan få bostøtte i perioden januar til mars 2022, og i tillegg får alle som mottar bostøtte i perioden en ekstrautbetaling i måneden. 

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte og ekstra støtte til strømutgifter i vinter. Dette er endringene som har betydning for utbetalingene i januar, februar og mars: 

  • Grensene for inntekt er økt
  • Reglene for formue er midlertidig fjernet
  • Ekstrautbetaling til alle bostøttemottakere

Du kan søke bostøtte for desember, januar og februar helt fram til 1. april.

Søknadsskjema finner du på husbanken.no, du kan og henvende deg til Nav Søndre Land på 55 55 33 33 dersom du trenger papirskjema/hjelp til utfylling.

Se husbanken.no for mer informasjon.

Om bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og NAV-kontoret samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er NAV-kontoret som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. 

Informasjon og søknadskjema (Husbanken) 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Kommunal bolig

Kommunale boliger kan tildeles personer/familier som er vanskeligstilte. Det vil si de som har problemer med selv å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Midlertidig bolig

NAV-kontoret har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn. 

Informasjon om midlertidig botilbud i en nødsituasjon (NAV)

Startlån/boligfinansiering

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig. 

Startlån: Informasjon og søknad (Husbanken)

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Informasjon om tilskudd til etablering og tilpasning (Husbanken) 


Publisert: 14.09.2016 10.47.12
Sist endret: 31.01.2022 08.10