Ungdomslosen i Søndre Land

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


UngdomsLosen arbeider med barn og ungdom fra 6.trinn og oppover som har utfordringer med skoletilknytning. Dette kan være ungdom som har høyt fravær og som av ulike årsaker har vansker med å være tilstede på skolen. Eller det kan være ungdom som av ulike årsaker allerede har sluttet sin videregående utdanning, men som ønsker hjelp til å komme seg tilbake i skole eller arbeid.

Hvordan jobber ungdomsLOSen?

 • Bistå eleven i kommunikasjonen med skole eller hjelpeapparatet.
 • Være sparringspartner og støtte for foreldre.
 • Være med som støtte og være ungdommens sparringspartner i møter.
 • Motivere for annet behandlingstilbud og lose ungdommen inn hvis dette er et ønske fra ungdommen.
 • Motivere og lose inn i aktiviteter på fritiden som kan bidra til økt livskvalitet.
 • Være tilgjengelig for ungdommene og tilstede på ungdommenes egne arenaer (skole, hjem og fritid).
 • Vekking/Kjøring/henting til/fra skole (i avgrenset tidsperiode).
 • Bistå eleven i kommunikasjonen med skole eller hjelpeapparatet.
 • Være sparringspartner og støtte for foreldre.
 • Være med eleven på overgangen fra barneskole til ungdomsskole og videre til videregående opplæring.
 • Samarbeide tett med skolen og andre hjelpetjenester, bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt.

Elever, foresatte, skoleansatte og samarbeidsinstanser kan ta direkte kontakt med ungdomslosen.

UNGDOMSLOSEN støtter, utfordrer og tar vare på ungdommen!

Kontaktinformasjon:
Ungdomslos Lise Sørhagen Haugen
Mobil: 909 26 545
Mail: lisesorhagen.haugen@sondre-land.kommune.no
Facebook: Ungdomslosen i Søndre Land


Lise Sørhagen Haugen er ungdomslos i Søndre Land


Publisert: 11.02.2021 11.17.49
Sist endret: 10.10.2023 11.54