Prosjektet "Fram i skoa"

Et samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land og Nordre Land

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fram i Skoa er et innovasjonsprosjekt finansiert av Statsforvalteren i Innlandet. Prosjektperioden er planlagt fram til utgangen av 2024, og målet med prosjektet er å gi alle i gruppa 18-24 år som per i dag står uten utdannings- eller arbeidstilbud, et tilbud som kan hjelpe dem inn i arbeidslivet, og i tillegg styrke det forebyggende arbeidet for gruppa 16-18 år.

Dette håper vi å oppnå gjennom å utvikle en enda bedre samhandling mellom ulike tjenestetilbydere, både innad og mellom de to kommunene, og gjennom videreutvikling av samarbeidet med andre instanser som Vekstbedriftene ASVO og Sølve, videregående skoler i regionen og offentlige og private arbeidsgivere.

I prosjektet jobbes det derfor aktivt med å avklare hvem som jobber med hva, og å sikre gode «vekslinger» mellom eksempelvis oppfølgingstjenesten i videregående skoler og kommunale tjenester.
Hovedelementene vi ønsker å realisere ovenfor målgruppa gjennom «Fram i Skoa»-opplegget i Land-kommunene:

  1. Individuell hjelp (så lenge det trengs)
  2. Et stort og mangfoldig tilbud for opplæring/utplassering
  3. Et 24 timers tilbud hvis det trengs
  4. En aktiviseringsgaranti: Vi garanterer at alle skal få et tilbud om arbeidstrening/utdanning hvor de blir fulgt opp.

Erik Hagaseth Haug, rådgiver forebygging og inkludering i Søndre Land er prosjektleder. Ta gjerne kontakt med han på erikhagaseth.haug@sondre-land.kommune.no hvis du har spørsmål om prosjektet.

For å gjennomføre flere av aktivitetene i prosjektet er det tilsatt en ungdomskontakt som skal jobbe i begge kommunene. Se videoen nedenfor for en presentasjon av henne og hennes arbeidsoppgaver!

Nyhetsbrev fra "Fram i Skoa"

 

Webinar om opplæring for voksne:


Publisert: 07.02.2024 15.39.03
Sist endret: 12.02.2024 14.07