Overgangslærer

Fra september 2023 har Geir Brunstad vært ansatt som overgangslærer i Søndre Land. Overgangslæreren arbeider med de eldste barna i barnehagen og følger de over på skolen når de begynner der.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dette gjøres for å trygge barna i overgangen mellom barnehagen og skolen. Overgangslæreren er rundt i de ulike barnehagene og blir kjent med skolestarterne vinter og vår-halvåret, og er sammen med de på skolen i høst-halvåret.

Arbeidsoppgavene til overgangslærer innebærer blant annet:

  • Bidra til å videreutvikle systemet for overgang mellom barnehage og skole.
  • Være en trygg voksen og støtte for både barn og foreldre i overgangen.
  • Samarbeid både med pedagogiske ledere og kontaktlærere, samt andre samarbeidspartnere.
  • Faglig veiledning og oppfølging.
  • Aktivt delta i faglig nettverk, både på skolene og i barnehagene.
  • Bidra til en inkluderende praksis der alle opplever tilhørighet og mestring.

Foresatte og ansatte i kommunen kan ta direkte kontakt med Geir dersom de har relevante spørsmål for overgangen mellom barnehagen og skolen. Hans epost er geir.brunstad@sondre-land.kommune.no


Publisert: 23.01.2024 13.13.46
Sist endret: 23.01.2024 13.13