Kunstoppdrag

Invitasjon til prekvalifisering til Hovlitunet - nytt omsorgssenter i Hov

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Verdigrunnlag
Søndre Land kommune har ambisjoner om å utforme et nytt omsorgsbygg som er organisert under andre kriterier enn det som til nå har vært vanlig. Hensikten er å gi beboerne trivsel, og et liv som er mest mulig likt det livet de har levd. Internasjonalt pågår omfattende forskning omkring det å utvikle trygge, stimulerende omsorgsbygg og miljøer for personer med demens. Nederland har vært tidlig ute med prosjekter som De Hogeweyk som er en spesialdesignet landsby for folk med alvorlig kognitiv svikt.

Kommunens mål er å skape et godt samfunn å leve i hele livet. Hovlitunet skal leve opp til dette i utforming og innhold ved å være åpent for flerbruk for bygdas befolkning. Det nye helsebygget skal være en viktig møteplass for pårørende, naboer og frivillige, og som arbeidsplass bidra til utvikling og stimulans. Byggets store kantine/kafeteria skal være tilrettelagt for utleie med eget grovkjøkken. I tillegg til dette kan en stor sal benyttes av lag/foreninger, til kurs, grupper, møter osv.

Hovlitunet skal oppleves som et trygt og godt hjem, og være et naturlig samlingspunkt på tvers av aldersgrupper.

Kunstutvalget legger vekt på bl.a. følgende vedtatte formål:

  • Kunsten skal gi meningsfulle opplevelser for alle brukere av bygget.
  • Kunsten skal ha høy kvalitet på håndverkmessing utførelse og estetiske kvaliteter
  • Kunsten skal bidra til å skape tilhørighet, identitet og være inkluderende –
  • Prosjekter med materialer i tre skal gis stor vekt
  • Kunsten skal kunne oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år.
  • Kunsten skal virke i forståelse med byggets arkitektur.

Kunstutvalget, ledet av billedkunstner Ruth Elisiv Ekeland, vil innstille de beste prosjektene til en videre prosess på grunnlag av innsendt søknad. 1 eller 2 prosjekter vil få hovedoppdraget.


Målgruppe - hvem kan søke:

Profesjonelle kunstnere i Norge eller Norden


Budsjettramme:

Det er satt av kr. 900 000 til utendørs skulptur. Tre som tema og/eller materiale (også i kombinasjon med annet materiale) er ønsket. Det søkes om ytterligere midler.

Det ferdige verket skal være montert innen august/september 2022.


Søknadsinformasjon


Søknadsfrist: 1. april 2021
- søknadsfristen er endelig og må overholdes.

Søknaden må inneholde:

  • Dokumentasjon av relevante prosjekter i pdf-format og CV.

Vedlegg:

  • Alle dokumenter, CV, billedmateriale etc. skal samles i én PDF-fil. Opplysninger om medium, materiale, format, tittel og produksjonsår skrives direkte i PDF-filen.
  • Søknaden/pdf-filen merkes med: kunstnerens navn og prekvalifisering Hovlitunet.

Send søknad til prosjektansvarlig for Hovlitunet – kunst, Tone Gellein
epost: tone.gellein@sondre-land.kommune.no

Merk: Ufullstendige søknader, og søknader som faller utenfor formålet, vil ikke bli behandlet.


Behandlingstid:

Innen 1. mai 2021 vil invitasjon til konkurranse være klart for aktuelle kandidater.


Publisert: 08.02.2021 13.46.24
Sist endret: 12.02.2021 13.20