Nasjonalt lånekort

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nasjonalt lånekort

Et nasjonalt lånekort kan benyttes på alle folkebibliotek i Norge.

For at lånekortet skal fungere blir dine opplysninger registrert i en felles database.

Følgende opplysninger lagres:
  • Navn, fødselsdato, kryptert personnummer, kjønn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, foretrukket kontaktmetode, lånernummer, PIN-kode, opplysninger om hvilke bibliotek du er tilknyttet. Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer, svartelistinger og andre forhold mellom låneren og det enkelte bibliotek.
Mer informasjon om personvern:
  • Det lagres bare opplysninger som ikke er sensitive.
  • Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men lagres i kryptert form slik at fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes.
  • Adresseopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre instanser.
  • All kommunikasjon mellom det enkelte bibliotek og det sentrale låneregisteret er kryptert og beskyttet av brukernavn og passord.
  • Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet eller biblioteket mottar melding om dødsfall
  • Du kan se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg på Nasjonalt låneregister.
  • Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotek hvor du bruker kortet.
  • Hvis du ikke ønsker Nasjonalt lånekort kan du reservere deg. Gi beskjed i skranken og du vil få et lånekort som kun kan benyttes på ditt lokale bibliotek.

Publisert: 14.05.2018 14.43.48
Sist endret: 12.07.2018 08.42