Vi har fått mer penger til bredbåndsutbygging!

I årets søknadsrunde har Oppland fylkeskommune ved fylkesrådmann bevilget 5,2 millioner og Nkom har bevilget 2,8 millioner til kommunene Gjøvik og Søndre Land, tilsammen 8 millioner. Søndre Land fikk støtte for disse områdene til utbygging: Svingvoll – Brattland – Bergegarda – Hasvoldsetra. Ersrud – Fagerlund. Nordberg – Skrankefoss. Brattvoll – Nervasslia (Trevatn).

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få dette til gis det offentlige tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander. Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Stortinget bevilger hvert år en sum til ordningen gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke, og ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Nkom.
Prosjekter som støttes må bidra til et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på minimum 30 Mbit/s (NGA) og alle i prosjektområdet skal få tilbud.

I årets søknadsrunde har Oppland fylkeskommune ved fylkesrådmann bevilget 5,2 millioner og Nkom har bevilget 2,8 millioner til kommunene Gjøvik og Søndre Land, tilsammen 8 millioner.
Søndre Land fikk støtte for disse områdene til utbygging:
 Svingvoll – Brattland – Bergegarda – Hasvoldsetra.
 Ersrud – Fagerlund.
 Nordberg – Skrankefoss.
 Brattvoll – Nervasslia (Trevatn).
Bredbåndskonkurransen er planlagt gjennomført vinteren 2020.

Det pågår en bredbåndskonkurranse i disse dager for Gjøvikregionen med frist den 29. november 2019 for midler vi fikk i 2018. Dette gjelder områdene:
 Landåsbygda.
 Vestsida fra nord til sør.
 Skjeskroken – Lausgarda.
 Amsrud - Nordre Østbygda - Sollia (Trevatn).


(Rosa: Søkt i 2018. Grønn: Søkt i 2019)

Utbyggingsområder Søndre Land - søkt om i 2018

 

Utbyggingsområder Søndre Land - søkt om i 2019


Publisert: 15.11.2019 08.05.48
Sist endret: 08.04.2020 11.57