Utvidelse av oppholdstiden for de kommunale og private barnehagene i Søndre Land

Fra og med tirsdag 2. juni kan barnehagetilbudet benyttes hele åpningstiden på 10 timer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Utvidet oppholdstid 

Fra og med tirsdag 2. juni kan barnehagetilbudet benyttes hele åpningstiden på 10 timer. Detter er i tråd med Regjeringens pressekonferanse 27 mai, og revidert smitteveileder som presenteres i sin helhet 29. mai. Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen kan være en kohort, er beskjeden fra Regjeringen.
Vår lokale helsemyndighet ved kommuneoverlegen har besluttet at Søndre Land nå ligger på gult nivå j.f smitteveilederen, og at vi dermed kan utvide til normal åpningstid.

Takk til dere foreldre som har måtte strukket dere langt for å få hverdagen til å gå i hop med barnehagens begrensede oppholdstider. Vår felles dugnad har gitt resultater, og vi håper den gode utviklingen vil vare.

Måltider

Det blir en videreføring av at alle barn skal ha med egen mat og evt. frukt hjemmefra til alle måltider. Vi oppfordrer også til at barna har med egen drikkeflaske med vann.
Det blir servert melk og vann til måltidene. Dette gjelder ut barnehageåret.

Så lenge barnehagen ikke serverer mat vil det ikke faktureres for smøremat.

Oppfordring til oss alle

Alle foreldre oppfordres til å benytte barnehagen ut fra det faktiske og daglige behovet. Hensyn til de sentrale føringene som omhandler smittevern stiller tydelige kvalitetskrav til organisering av barnehagetilbudet. Inndeling i grupper/kohorter, holde avstand, vaske hender og være hjemme hvis en kjenner seg syk er huskereglene som må overholdes av oss alle.

Smitteveileder

Her er lenke til smitteveileder av 29.05.2020.

Publisert: 29.05.2020 13.40.00
Sist endret: 12.06.2020 11.14