"Utslippsfri mobilitet for alle" - med Bilfri dag

I år er vi, kommunen, meldt på EU-mobilitetsuka.Årets tema er «Utslippsfri mobilitet for alle»Perioden dette foregår på er 16. – 22. september. 22. september er «bilfri dag» over hele Europa.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Arrangementer: 
Fredag 18. september kl. 13.00 - 15.00 kan alle prøve og låne gratis EL-sykler. Vi står i Hov sentrum – utenfor Randsfjord handel. Ringeklokke til sykkel og refleksbånd deles ut til gående og syklende, og de som gjør noe for å spare alene-kjøring hit og dit.

Tirsdag 22. september er det «bilfri-dag». Og for oss her på bygda er ikke det så lett – men det vi kan bli mye flinkere til er SAMKJØRING m kollegaer, venner osv. Ringeklokke for sykkel og refleksbånd som samkjører minst en gang i løpet av denne uka - hentes på biblioteket i Hov tirsdag 22.9. kl.12.00 -18.00.

Les mer her:

Klimaarbeid - Omstilling til lavutslippssamfunnet:
Kommunen starter straks opp arbeidet med klimasats. Miljødirektoratet har støttet følgende prosjekt: Klimavennlig areal- og transportplanlegging. Økt klima- og miljøhensyn i SL kommune. Prosjektet er plassert inn i Utviklingsenheten og arbeidet ledes av en bredt sammensatt gruppe. Prosjektet skal gå ut 31.12.22 og alle innbyggere i alle aldre, ansatte, skoleelever og politikere skal involveres i arbeidet.

KLIMA – BÆREKRAFT - SAMARBEID
FN`s bærekraftsmål er sentrale i all utvikling i dag: nr. 13: Stoppe klimaendringene. Nr. 11: Bærekraftige byer og tettsteder, nr. 17: Samarbeid for å nå målene er tre sentrale mål.
I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil bærekraftsmålene stå sentralt. Og da trenger vi både barn og unge med, og alle stemmene i lokalsamfunnet.

Plakat: lokal plakat


Publisert: 16.09.2020 14.36.23
Sist endret: 16.09.2020 14.40