Utlysning etter rigge-/bærehjelp til Jul i Søndre Land

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Under gjennomføringer av «Jul i Søndre Land» er det behov for riggehjelp før, under og etter arrangementet. Dette oppdraget har blitt gjennomført av lokale lag og foreninger i egne 3-årsavtaler, noe som har fungert veldig bra og utstillere har gitt tilbakemelding på at dette har vært til god nytte. Hov musikkorps har vært riggehjelp de siste årene Nå er den avtaleperiode over, og vi lyser nå ut denne dugnadsjobben på nytt til alle lag og foreninger i kommunen. De som tidligere har hatt avtalen (Søndre Land gym og turn og Hov musikkorps) kan fortsatt søke, men eventuelle nye søkere vil bli prioritert foran.

Laget/foreninga får et tilskudd på tilsvarende 60 % av deltakeravgiften som utstillerne betaler (erfaringsmessig 5000 – 6000 kr). Rigge-teamene organiseres på følgende måte:

Fredag 10. des

  • 6 stk riggere fra kl 14.30-18.00

Lørdag 11. des

  • 4 stk riggere fra kl 09.00-11.00
  • 2 stk hjelpere/riggere under selve arrangementet fra kl 11.00-15.00
  • 6 stk nedriggere fra kl 15.00-17.30

De skal hjelpe alle utstillere med å komme seg til det bordet/standen som anvist, bære inn salgsvarer, være tilgjengelige for alt som måtte skje utendørs og innendørs under selve Jul I Søndre Land. 

Dere må kunne stille team som er bæredyktige og lette til beins (J). Foreninga som får avtale binder seg i utgangspunktet til de neste tre årene.

Ved flere søkere avgjøres det ved trekning av de lagene som ikke tidligere har hatt avtale.

Årets «Jul i Søndre Land» er lørdag 11. desember

Spørsmål kan stilles til Roger Vestrum, kulturkontoret.

Søknad sendes til roger.vestrum@sondre-land.kommune.no og merkes med «Riggehjelp Jul i Søndre Land».  

NB: Kort søknadsfrist: Søndag 28. november


Publisert: 15.11.2021 13.47.26
Sist endret: 22.02.2022 15.54