Tryggere tilværelse for 20 paller med papirbaserte arkiver

Siden kommunen fikk felles postmottak og fullelektronisk sak og arkivsystem i 2013 har det blitt sortert, pakket og avlevert 20 paller til Fylkesarkivet i Oppland hos IKA Opplandene. Der oppbevares dokumentene i bedre sikrede lokaler og det blir lettere for kommunens ansatte å finne igjen gamle dokumenter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Så langt er arkivverdig materiale fra rådhuset, skolene og sosialtjenesten/NAV prioritert og nå pakkes gamle pasientjournaler på Helsehuset. Det har vært en omfattende jobb å samle alt materialet, men merkantilt personale både i oppvekst og helse og omsorg har vært til god hjelp. Det samme har også IKA Opplandene - som velvillig har besvart mange spørsmål.

En del materialet etter ansvarsreformen på 90-tallet er returnert til Oslo kommune. Elevarkivet, PPT-arkivet og snart personalmappene oppbevares nå i et godkjent rom i 2.etasje på rådhuset. Tone Sandberg har stålkontroll på hele papirarkivet til Helse og omsorg som er samlet i ett arkiv (en mappe per bruker) på rådhuset.

Å ha samlede og systematiserte papirarkiver er viktig for kommunen og det har vært en spennende jobb for de som har bidratt – de har fått innblikk i mange tjenester kommunen yter og lært mye om historien, som blir nyttig når dokumenter skal hentes frem fra gamle arkiver. «At det meste nå foregår elektronisk ser vi effektiviserer og dokumenterer kommunens arbeid bedre» sier Magna Svendsen.

Magna Svensen, Tone Sandberg og Ann Ludvigsen Viflat ved nedpakket materiale fra sosialarkivet.


Publisert: 13.05.2019 12.42.57
Sist endret: 13.05.2019 12.51