Tiltakspakke for kultur, næringsliv og frivillighet er vedtatt

Kommunestyret vedtok i sitt møte 11. mai den fremlagte lokale tiltakspakka for næringslivet, med 20 mot tre stemmer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Saksutredningen til denne saken kan du lese her
Saksprotokollen kan du lese her

Søndre Land kommune har med dette lagt frem en pakke som er ment å komme i tillegg til og på toppen av statlige og regionale tiltak, samt tidligere vedtak om utsettelse på skatter og avgifter. Man erkjenner at man ikke kan hjelpe alle, men kommunen kan med denne pakken på plass legge til rette for det man kan. Det er heller ikke slik at kommunen deler ut midler, men ser på muligheten for å forskuttere en del driftsoppgaver og investeringer. Disse skal være forankret i et faktisk behov, og kommunen må også forholde seg til inngåtte rammeavtaler og regelverk for offentlig anskaffelse.

Den vedtatte listen består av 8 punkter, fra a til g, og har en totalramme på 6.760.000 kroner.

Kommunen øker sitt bidrag til regionalt næringsprogram fra 400.000 kroner til 600.000 kr. Vi vet at det er lokale aktører som vil søke dette virkemidlet, og ved avslutningen i 2019 var det enkelte som rett og slett kom for seint på banen. Det er viktig at disse nå er tidlig ute, dersom de ikke har gått videre med prosjektene sine.

Det er lagt inn tiltak med tanke på vedlikehold, oppussing og tiltak knyttet til kommunal eiendom, veger, vann- og renseanlegg med 2.150.000 kroner. Dette er små og mellomstore oppdrag som f.eks. grøntanlegg, avfall og renovasjon i parker og offentlige steder, vedlikehold av tak og maling av bygninger. Igjen er det likevel snakk om å bare sette tiltaket ut i live dersom det er behov hos aktørene som skal levere.

Digitalisering og tilrettelegging for næringslivet er i all hovedsak et prosjekt for å få kommunens bedrifter og forretninger i gang med netthandel. For handelsstanden vil dette være et supplement til vanlig drift. Flere bedrifter har allerede meldt seg, og en handelsportal vil bli lansert allerede i løpet av pinsehelgen, som ligger i månedsskifte mai/ juni.

Det er også åpnet opp for å kunne benytte inntil 3 millioner av allerede bevilgede midler til bredbånd, for å vurdere alternativ utbygging av mobilnett gjennom regional telefoniavtale. Det vil bli lagt frem egen sak på bredbånd og de ulike alternativene i neste formannskaps- og kommunestyremøte. Tanken er at bedre bredbånd og mobilnett vil komme innbyggere og næringsdrivende til gode, enten det er for skolearbeid, hjemmekontor, fritid og underholdning eller bedre posisjonering for salg av eiendom.

I 2018 ble det satt opp skilt med «Velkommen til Søndre Land» på Hasvoldseter. Skiltet erstattet en tidligere informasjonstavle. Det er bevilget inntil 250.000 kroner til å få slike ved flere av innfartsveiene til kommunen, samt i sentrum knyttet til handel og opplevelser.

Videre er det satt av en halv million til å sette i verk tiltak for å hindre utenforskap og forebygge gjennom alt det arbeidet kommunen har gjort med stor suksess på dette området de siste årene.

Lag og foreninger vil kunne søke om støtte for direkte tap knyttet til koronakrisen gjennom en ordning med en ramme på 300.000 kroner. Retningslinjer og søknadsordning vil komme på plass innen kort tid.


Publisert: 13.05.2020 16.35.42
Sist endret: 14.05.2020 11.45