Tilbud om koronavaksine til barn og ungdom utvides

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilbudet om koronavaksine til barn og ungdom utvides

Regjeringen åpner for å tilby koronavaksine til barn mellom 5 og 11 år hvis foreldrene ønsker det. Samtidig åpner de for å tilby dose 2 til barn mellom 12 og 15 år.

Tilbud om vaksine til barn født i 2010-2016

Det er ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen, og den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

Foreldre og foresatte som ønsker det, kan la sitt barn få vaksine. Vaksinering er mest aktuelt for:

•    Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine).
•    Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
•    Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

Barn født i 2017 kan få vaksinen når de har fylt 5 år.

 

Tilbud om andre dose til ungdom født i 2006-2009

Det er ikke en generell anbefaling om å ta andre dose av vaksinen for denne aldersgruppen. Den største nytten foreligger med første dose, og dose to kan gi noe økt risiko for hjertemuskelbetennelse. Den enkelte familie må selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon.

  • Foresatte kan la sitt barn få vaksine dersom de/barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to, etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det. Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Les mer om vurderingen til Folkehelseinstituttet hos FHI:

 

Barn mellom 5 og 15 år med alvorlig grunnsykdom bør grunn vaksineres med 2 doser koronavaksine med 8-12 ukers mellomrom mellom dosene. 

Slik bestiller du time:

Sendt en melding til vaksine telefon: 469 37 720.

Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Hvis du som foreldre/foresatt er usikker på om barnet skal ta vaksine, bør du snakke med egen fastlege.

 

Samtykke fra foresatte

Foresatte må samtykke til vaksinering hvis barnet ikke har fylt 16 år, ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Ta med signert samtykkeskjema til vaksinetimen.

Samtykkeskjema finner du her

Egenerklæringsskjema finner du her

 

 


Publisert: 26.01.2022 15.28.22
Sist endret: 22.02.2022 15.54