Nytt tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nytt tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i Regionalt Miljøprogram (RMP) for 2018

Fylkesmannen informerer om nytt tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i RMP for Oppland 2018.

Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel

Som følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 blir det nå mulig å søke på tilskudd i Oppland for areal der det er brukt nedlegging eller nedfelling som spredemetode om våren eller i vekstsesongen.

Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Arealet skal høstes eller beites etter siste spredning i søknadsåret.

Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling.

Tilskuddet utmåles per dekar
Satsen er foreløpig satt til 80 kr/daa.

Les mer på nettsidene til Fylkesmannen i Oppland

For mer informasjon kontakt fagkonsulent Anette Sand i Søndre Land kommune.


Publisert: 08.06.2018 15.24.59
Sist endret: 23.11.2018 14.54