Søndre Land kommune verken satser eller investerer i Bitcoin

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vi har registrert at media, deriblant OA, har fattet interesse for datasentre og blockchain-teknologi. I en artikkel om Bitcoin har journalisten også vært i samtale med Søndre Land kommune, da en slik bedrift har etablert seg her. Artikkelen er godt skrevet og reiser en del aktuelle spørsmål og problemstillinger. Disse er verken overraskende eller ukjente. De har vært og er derfor aktuelle tema i ulike fora for etablering av datasentre.

9. oktober publiseres det et debattinnlegg som inneholder en rekke faktafeil, uavhengig av hva man måtte mene om denne teknologien. Vi føler for å klargjøre noen sider ved det som fremstilles som en satsing og investering i Bitcoin fra kommunen og energiselskapet Vokks – der vi svarer for kommunen.

Søndre Land kommune har opparbeidet et næringsareal i Fagerlund i Hov. Dette er regulert og det er utformet reguleringsbestemmelser for virksomhet som skal etablere seg i området. I det omtalte tilfellet er det leie mellom to private aktører – eier av eiendommen og driver av selskapet som leier. Kommunen kan ikke nekte en aktør som driver lovlig virksomhet å etablere seg innenfor reguleringsbestemmelsene på Fagerlund næringsområde.

Det er heller ikke slik at Søndre Land kommune «er en lykkejeger som har kastet seg på produksjon av Bitcoin og andre kryptovalutaer». Søndre Land kommune har ikke vært på leting etter eller oppfordret til noen slik etablering, tomten eies ikke av kommunen, lokalene eies ikke av kommunen, vi driver ei heller med fiber, internett eller kraftleveranser. Vi var kjent med etableringen, men har ikke hatt noen lovlig grunn til å stanse denne, og har heller ingen grunn til ikke å ønske dem velkommen på like premisser som andre.


Publisert: 10.10.2018 11.15.20
Sist endret: 23.11.2018 14.54