Søndre Land kommune begynner å åpne for avtalte besøk på Hovli fra 25.mai

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Pandemien er langt fra over, men smittesituasjonen er nå slik at institusjoner og andre heldøgns botilbud kan forberede seg på å åpne for avtalte besøk til beboere, fra 25. mai.

Vi arbeider nå, sammen med avdelingene og kommuneoverlegen, for å få realisert dette så snart det er mulig å gjøre det forsvarlig.

Betinget, gradvis åpning:
Det blir imidlertid ikke åpnet for fritt besøk ennå. Åpningen av mange områder i samfunnet betyr også en usikkerhet med hensyn til hvordan smittesituasjonen kan endre seg. Det vil derfor fremdeles være nødvendig for avdelingene og besøkende å følge de rådende smittevern-anbefalinger, for at dette skal kunne skje trygt for våre beboere. Pårørende vil derfor inntil videre måtte avtale besøk med avdelingene, når det åpnes for dette.
Mer informasjon om hvordan dette skal skje, vil bli lagt ut på hjemmesiden og på avdelingene så snart rutinene våre er på plass. Se også vedlegg; "Besøksrutiner Hovli" under.

Bakgrunn:
Etter at Pandemien var et faktum, har Søndre Land kommune kontinuerlig arbeidet for å beskytte våre innbyggere mot smitte. Mange pasienter og brukere i våre institusjoner og heldøgns botilbud er særlig sårbare for koronasmitte på grunn av alder og annen underliggende sykdom.

Helsedirektoratets pålegg førte bl.a til at vi måtte innføre et generelt besøksforbud og adgangskontroll for våre institusjoner og heldøgns botilbud siden midten av mars. Vi har stor forståelse for at det har vært mye savn og fortvilelse. Omsorgstjenesten har forsøkt å lindre litt ved å skaffe nettbrett i alle våre institusjoner og omsorgsboliger, og gjøre mulig for dere å se hverandre også.
Men det erstatter naturligvis ikke levende kontakt.
Tiltakene mener vi likevel har vært sterkt medvirkende til at Søndre Land så langt ikke hatt koronasmitte i sykehjem og omsorgsboliger.

Vi gleder oss til å se dere…

Her er besøksrutinene for Hovli: Besøksrutiner Hovli


Publisert: 15.05.2020 12.17.29
Sist endret: 15.05.2020 12.17