SFO i skoleferien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Under gårdagens komitémøte i Oppvekst, ble vedtektene for barnehage og SFO gjennomgått. I den forbindelse er det flere politikere som har fanget opp at det er et opprop på Facebook, da dagens vedtekter innebærer at SFO sommeren 2023 vil være stengt i over 7 uker. Oppropet hadde 128 underskrifter da tema ble brakt på banen i møtet. 

Det er forståelig at dette kan være svært vanskelig for mange, og politikerne ba om at administrasjonen forbereder en egen sak for å kartlegge behov, konsekvenser og eventuelle vedtektsendringer. Saken vil bli gjenstand for tretrinns behandling, som betyr at den tas opp i komitéen for Oppvekst, deretter formannskapet og går så til sluttbehandling i kommunestyret.

Ordfører Anne Hagenborg i positur over huskestaitvOrdfører Anne Hagenborg er glad komiteen for oppvekst har satt saken på dagsorden og ser frem til å få den til politisk behandling.

Første behandling blir da i neste komitémøte, som er 27. mars.


Publisert: 14.02.2023 12.05.48
Sist endret: 14.02.2023 12.08