Sammen om Søndre Land

Hva kan vi gjøre sammen for å skape en attraktiv kommune? Det var spørsmålet frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere og administrasjon i Søndre Land brynet seg på, da de var samlet til arbeidsverksted i kommunestyresalen på Hov denne uken. Målet med samlingen var å finne tiltak og strategier for å utvikle Søndre Land kommune i ønsket – og riktig retning i årene som kommer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gjennom prosjektet «Søndre Land kommune i møte med framtida» har Telemarksforsking allerede, i samarbeid med kommunen,  kartlagt og analysert utfordringene og omstillingsbehovet for Søndre Land kommune i årene som kommer. Det er sett nærmere på både overordnede samfunnsmessige utfordringer, og utfordringer for kommunen som organisasjon og tjenesteleverandør. Mer om det kan du lese i den første prosjektrapporten, som du finner HER.

Nå er neste steg på veien å finne tiltak og strategier for å snu den negative utviklingen i kommunen. En nøkkelstrategi for å skape framtidens kommune, er å få kommunens innbyggere med på laget. Fra arbeidsverkstedet tar vi med oss et stort engasjement, og mange tettskrevne sider med gode innspill om hva som er bra i Søndre Land, hva som kan bli enda bedre, og ikke minst hvordan utnytte alle de gode kreftene i kommunen, og jobbe sammen for å skape attraktivitet. Vi takker alle fremmøtte for innsatsen, gode innspill, og gleder oss til siste innspurt på prosjektet.

Det overordna målet med prosjektet er å bidra til at kommunen i løpet av økonomiplanperioden 2019 - 2022 oppnår balanse mellom inntekter og‏‏‎‎‏‏‎‏‏‏‎‎‏‏‏‎‎ utgifter, samtidig som det skapes økonomisk handlingsrom til å prioritere tiltak og strategier for å nå kommunens langsiktige mål i kommuneplanens samfunnsdel. Endelig rapport skal overleveres Søndre Land kommune før påske.


Publisert: 28.03.2019 07.46.20
Sist endret: 08.04.2020 11.57