Oppdatert informasjon om Hovlitunet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Parkering:
Fra 05.02.19 er det klar ny parkeringsplass i Smebekkenga 1, på høyre side av Fjordveien (se kart). Samtidig har det blitt merket av egne parkeringsplasser for handicappede nord for eldresenteret.

Vi oppfordrer flere til å benytte parkeringsplassen som er anlagt nord for Helsehuset/Hov Nordre, her er det som regel ledige plasser. Beregnet gangtid til Hovli/Eldresenteret er 3 minutter. Dersom flere benytter denne vil det frigjøre plasser til de som av ulike årsaker ikke klarer å gå langt. For ansatte kan dette være en fin mulighet til litt frisk luft og FYSAK ved arbeidsdagens start/slutt?

Gangveier: 
Det har vært noe uklart hvordan man kan gå til sykehjemmet dersom man parkerer sør for eldresenteret eller kommer gående sørfra. Man kan enten gå inn hovedinngangen på eldresenteret, ned trappa og gjennom tunnelen til venstre, da kommer man til foajeen/kafeteriaen på sykehjemmet. Eller man kan gå Hovsbakken eller ny innkjøring vest for sykehjemmet slik at man kommer til krysset ved Fjordvegen, og så gå opp ny adkomstvei til sykehjemmet.

Riving:
Fra 11.02.19/uke 7 starter jobben med å rive 97-delen av dagens sykehjem. Dette er godt planlagt og forberedt fra avdelingenes side, og vi håper dette vil gå fint.


Publisert: 06.02.2019 14.56.53
Sist endret: 06.02.2019 14.56