Barnehageinformasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Smitteverntiltak ved oppstart nytt barnehageår

Kunnskapsdepartementet har varslet at oppstart av nytt barnehageår er per nå med smitteverntiltak på gult nivå. Vår lokale helsemyndighet ved kommuneoverlegen slutter seg til denne vurderingen. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må vi være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndigheten som avgjør hvilket nivå vi skal arbeide etter.

Grunnlaget for gjennomføring er jf veileder om smittevern for barnehage (rev. 26.06.20)
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Tiltak på gult nivå innebærer at:
1. Ingen som er syke skal komme i barnehagen
2. God hygiene
3. Kontaktreduserende tiltak

De kontaktreduserende tiltak innebærer:

 • Å unngå fysisk kontakt mellom ansatte / håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Fast ansatte per avdeling ( kohort)
 • To avdelinger (kohorter) kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen, fortrinnsvis ute.
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom avdelinger som ikke samarbeider
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom avdelinger


Måltider
Det blir en videreføring av at alle barn skal ha med egen mat og evt. frukt hjemmefra til alle måltider. Vi oppfordrer også til at barna har med egen drikkeflaske med vann.

Det blir servert melk og vann til måltidene. Dette gjelder til annen beskjed blir gitt.

Så lenge barnehagen ikke serverer mat vil det ikke faktureres for smøremat.

 

Barnehagetilvenning
Med grunnlag i krav til smittevernfaglig forsvarlig drift i barnehagen under covid-19 utbruddet vil tilvenning med nye barn i barnehagen fra høsten 2020 gjennomføres på gult nivå på følgende måte:

 • Barnet og den foresatte må forholde seg til den avdelingen barnet skal tilhøre
 • Tilvenningen skjer i barnets avdeling (kohort)
 • Så langt det er mulig ønsker vi at en fast foresatt gjennomfører tilvenningsperioden i barnehagen. Den foresatte kan være inne sammen med barnet og avdelingen (kohorten) som barnet skal tilhøre
 • Den foresatte må holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig
 • Barn og foresatte kan bli kjent med resten av barnehagen, når de andre barna er ute
 • Avdelingen fører liste på barn og voksne som har vært på avdelingen(kohorten) samtidig.


Smittevern i tilvenning

 • Barn og foresatte skal være friske ved oppstart, og de må ikke være i karantene.
 • Smittevernlegen minner oss om at vi er i en usikker smittesituasjon også i grønne land. Han ber om at alle som har vært på reise utenfor Norge er spesielt nøye på smittevernet, og årvåkne på om det kommer symptomer på infeksjon i inntil 10 dager etter hjemkomst. Det kreves ikke tiltak utover det, men foresatte må informere om reiseaktivitet innen 10 dager forut for skole/barnehagestart
 • Foresatte må alltid gi beskjed hvis noen i hjemmet er blitt syke, og skal testes for COVID19, eller om noen i husstanden er pålagt karantene. Egne regler gjelder dersom det faktisk er påvist covid19 i husstanden.
 • Hold avstand (min 1 meter), vask hender, og bare en av de foresatte bør delta på tilvenningen.


Ta gjerne kontakt
Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom det er noe du trenger mer informasjon om.

 


Publisert: 07.08.2020 14.12.47
Sist endret: 19.11.2020 14.14