NAV avvikler midlertidig koronakanal for brukere av sosiale medier

På grunn av stor pågang på telefon og i chatløsningene og begrenset fysisk tilgjengelighet til NAV-kontorene, åpnet NAV 2. april en midlertidig, skriftlig kanal for brukere av de sosiale tjenestene. NAV ønsker å minne om at løsningen stenges 30. juni.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formålet med den digitale tjenesten var at brukere av sosiale tjenester kunne kommunisere digitalt med sitt NAV-kontor under pandemien. Varigheten på tiltaket ble satt til 30. juni 2020, med mulighet for forlengelse hvis pandemisituasjonen skulle tilsi det. Fordi samfunnet gradvis åpner opp og det er bedre tilgjengelighet til NAV for brukerne, vil den midlertidige løsningen bli stengt som planlagt 30. juni.

NAV henviser til sine nettsider NAV.no for videre informasjon. 


Publisert: 23.06.2020 09.04.01
Sist endret: 23.06.2020 09.08