Kurs i depresjonsmestring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

kid - kurs i depresjonsmestringKiD - kurs i depresjonsmestring er et forskningsbasert, forebyggende og behandlende tiltak for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller deprimert (fra lett til moderat), slik at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kurset er lagt opp som en undervisning, basert på en kognitiv forståelsesmodell knyttet til depresjon.
Målet med kurset:
• Redusere graden og varigheten av nedstemthet og depresjon
• Gjenvinne funksjon
• Forebygge nye episoder med depresjon

Kurset blir ledet av godkjente kursledere. Kurset gjennomføres med 10 samlinger, hver på 2,5 time. De første 8 samlingene er ukentlig, deretter blir det to oppfølgingssamlinger med 4-6 ukers mellomrom. Det er minimum 8 og maks 12 deltakere på hvert kurs. I forkant av kurset vil det bli utdelt en kursbok til hver av deltakerne. Mellom samlingene er det hjemmeoppgaver i kursboka.
Kurset krever påmelding. I forkant av kurset vil det gjennomføres en forsamtale for å finne ut om kurset kan være til nytte for akkurat deg.

Kursavgift kr. 400,- pr. person som dekker kursboken.

Påmelding innen tirsdag 5. mars 2019.
Kurssted: Møbelvegen 3, 2860 Hov

Kursdager:
• Tirsdag 19.03.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 26.03.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 02.04.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 09.04.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 23.04.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 30.04.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 07.05.19 kl. 12.00-14.30
• Tirsdag 14.05.19 kl. 12.00-14.30

Påmelding og mer informasjon om kurset, kontakt:
Spesialsykepleier/faglig veileder Tove Ø. Børstad tlf: 977 91 963 
tove.borstad@sondre-land.kommune.no
Spesialsykepleier/faglig veileder Linda Dotset Steina tlf: 977 91 965 
lindadotset.steina@sondre-land.kommune.no


Publisert: 05.02.2019 14.22.49
Sist endret: 05.02.2019 14.34