Kommunestyret har vedtatt Klima- og energiplan for Søndre Land kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret vedtok i møte 18.mars 2019 ny, revidert utgave av Klima- og energiplan 2019-2028

Denne har vært på høring høsten 2018. Høringsuttalelsene og hvordan dette er tatt hensyn til i planen er vedlagt i lag med selve planen.

Bakerst i planen ligger handlingsplan med en rekke tiltak som er planlagt igangsatt i tida framover for at utslipp av klimagasser kan reduseres både i kommunal virksomhet og i Søndre Land-samfunnet.

Her er plandokumentene:

Klima og energiplan 2019-2028

Merknader innkommet ved høring og offentlig ettersyn Klima- og energiplan

Merknadsbehandling etter høring Klima- og energiplan

Saksfremlegg til politisk behandling Klima- og energiplan

 


Publisert: 22.03.2019 13.04.24
Sist endret: 08.04.2020 11.57