Investerer 160 millioner i Hov!

De nærmeste årene skal Hov Utvikling og eiendomsinvestorene og -utviklerne Geir Skari og Eldar Sofienlund investere 160 millioner kroner i Hov.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tomta rundt det gamle sykehusbygget i Hov skal forvandles til 80 moderne boliger og huse barnehage og aktivitetshus. Søndre Land kommune bygger samtidig ny barnehage og får realisert planene om et aktivitetshus for innbyggere i alle aldre.

Rådmann Arne Skogsbakken sammen med Eldar Sofienlund i Hov Utvikling på sykehustomten. De neste årene skal Hov Utvikling investeres 160 millioner kroner her.

Bilde: Rådmann Arne Skogsbakken sammen med Eldar Sofienlund i Hov Utvikling på sykehustomten. De neste årene skal Hov Utvikling investeres 160 millioner kroner her.

 

Mer enn 3,3 millioner under takst

Hov Utvikling skal nå rive det gamle sykehusbygget og klargjøre tomten for en ny barnehage med 4 avdelinger og 96 plasser. Søndre Land kommune skal bygge og eie barnehagen, og skal kjøpe tomten når den er ferdig ryddet. 

Kommunen kjøper tomten for 2.750.000 kroner, som er 2.250.000 kroner under takst. I tillegg tar Hov Utvikling all kostnad og risiko ved rivning av det gamle bygget, noe som vil komme på i underkant av tre millioner kroner.

Aktivitetshuset overtas også av Søndre Land kommune. Aktivitetshuset er taksert til fem millioner, men kommunen betaler 3.875.000 kroner for dette bygget.

Barnehagen og allbrukshuset er sentrale i «Connected living»-tanken – ideen om å få en blanding av unge og eldre i et frodig og levende nærmiljø, og Frivilligsentralen vil få en sentral og viktig rolle i aktivitetshuset.

 – Søndre Land kommune har forhandlet frem en veldig god pris for tomt til ny barnehage, og det er Hov Utvikling som tar alle kostnadene og all risiko med rivningen av det gamle bygget. Allbrukshuset har vi også fått kjøpe til en pris godt under takst, forteller rådmann Arne Skogsbakken.

Stabburet som står på sykehustomta har Søndre Land kommune fått kjøpe for den symbolske summen på 1 krone. Dette er det meningen å flytte til Kråkvika, der det skal brukes som samlingspunkt for aktivitetene her. Stabburet er vurdert til en verdi på 500 000 kroner.

Når arbeidene starter på tomta, blir det også lagt ny vann- og kloakkledning til området rundt Klinikken. Dette vil sikre at andre deler av Hov, som blant annet Sølvhaugvegen og områder opp mot Hov stasjon, vil kunne få vann dersom det oppstår brudd eller stenging av vannet, og ikke som i dag oppleve at vannet midlertidig blir borte i kortere eller lengre perioder.  

 

Store inntekter

Når alle de 80 boligene er ferdig utbygget og solgt, vil det bety mye for inntektene til Søndre Land. Bare i avgifter vil de nye boligene kunne gi så mye som seks millioner i inntekter, mens nye innbyggere vil kunne bety like mye hvert år i skatteinntekter og tilskudd.

Søndre Lands bidrag i utbyggingen er å bygge ny barnehage og overta aktivitetshuset. Bygging av vei til den nye barnehagen og aktivitetshuset, med vann og avløp, er også investeringer Søndre Land kommune skal gjøre. 

– Men dette er kostnader vi ville hatt uansett – for ny barnehage må vi bygge, og vei, vann og kloakk er også noe vi ville hatt kostnader til uansett. Nå som vi kan bygge ut vann og avløp, samtidig som Hov Utvikling bygger ut resten av Klinikken, sparer vi penger i forhold til å skulle ta dette senere. Dessuten vil jo de nye boligene gi store inntekter i tilkoblingsavgift. Hov Utvikling dekker også halvparten av kostnadene for den kommunale veien, forteller Skogsbakken.


Starter til høsten

– Planen er at rivning av det gamle sykehusbygget skal starte allerede til høsten. Barnehagen skal stå ferdig i løpet av neste år, og første byggetrinn på 9-12 leiligheter skal være klare for innflytting 18 til 24 måneder etter byggestart. Disse leilighetene er planlagt i området der skolebygget står i dag, forteller Eldar Sofienlund i Hov Utvikling.

– Søndre Lands utfordring er å snu utviklingen med synkende folketall og bli en attraktiv bokommune og få flere arbeidsplasser. Telemarksforskning har konkludert med at det er mulig, hvis vi kan aktivisere hele lokalsamfunnet i et felles løft og sørge for at “alle gode krefter slipper til”. Med 80 nye boliger på «Klinikken» er vi godt i gang med ett av de første konkrete tiltakene der kommunen, næringslivet, frivillige lag og foreninger og innbyggerne jobber sammen for vekst og utvikling, sier Skogsbakken.

Hov Sykehus ca 1930, Søndre Land

Bilde: Hov Sykehus ca 1930

Fakta om «Klinikken»

  • Åpnet i 1915 som lokalsykehus med tuberkuloseavdeling og operasjonsstue
  • Tuberkuloseavdelingen avviklet i 1928
  • Fra midt på 1930-tallet operasjonssykehus for innbyggerne i hele Vestoppland
  • Oppland fylkeskommune overtok driften i 1952
  • Sykehusdriften nedlagt i 1960
  • Statens klinikk for narkomane etablert 1961, nedlagt 2014
  • Solgt fra Sykehuset Innlandet til eiendomsinvestorene og -utviklerne Geir Skari og Eldar Sofienlund i 2015

Vil du lese mer om historien til «Klinikken», se kommunens bolyst-sider.


Publisert: 05.06.2019 18.33.31
Sist endret: 05.06.2019 18.33