Informasjon om årets søknadsfrister - SMIL, tiltak i beiteområder og drenering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gjeldende strategi for tildeling av SMIL – midler i Søndre Land kommune:

 
Tema og tiltak prioritert med tilskuddssatser 2020-2023 Tilskudd i % av godkjent kostnad
   
§ 5 Kulturlandskap og biologisk mangfold prioriteres som følger  
1. Istandsetting av gammel kulturmark, også rundt gamle setermiljøer/husmannsplasser. 50%
2. Verneverdige bygninger 35%
3. Biologisk mangfold Inntil 70%
   
Forurensning og klima prioriteres som følger  
4. Investeringer i gode forskriftsmessige lagerplasser for talle, silo og fôringsplasser. Istandsetting av gjødselkjeller/porter. 35%
5. Investering i tildekking av gjødselkum/investering i husdyrrom med luktproblematikk 35%
6. Andre tiltak  
   
§ 4 Planlegging og tilrettelegging for tiltak innen kulturlandskap og biologisk mangfold, samt forurensing av klima. Prioriteres på linje med det aktuelle tiltaket under § 5 Innteil 100%
   
Tilskudd til tiltak i beiteområder (ikke SMIL, egen forskrift, men del av RMP). Veileder for SMIL-midler i SLK ligger også til grunn for kostnadsgodkjenning og tiltak i beiteområder. 30-70 % avhengig av tiltak jf. forskriften.

 

Prioriteringer mellom søknader pr. tema for SMIL – søknader, og prioriteringsrekkefølgen på aktiv etterbruk er slik:

1) Aktiv etterbruk med husdyr og i henhold til nyere tids kulturminneplan (kurs i gjødselplanlegging
2)  Aktiv etterbruk med husdyr. (kurs i gjødselplanlegging)
3)

Aktiv etterbruk med jordbruksdrift uten husdyr, og i henhold til nyere tids kulturminneplan (kurs i gjødselplanlegging)

4) Aktiv etterbruk med jordbruksdrift uten husdyr.(kurs i gjødselplanlegging)
5) Musealt etterbruk

Frist for å søke om SMIL-midler er som følger:

Hovedpotten av SMIL-midlene fordeles på søknader som er kommunen i hende 15. juni.

Vi mottar SMIL–søknader etter 15. juni, og fram til 15. oktober, men disse søknadene blir ikke prioritert av hovedpotten. Søknader etter 15. juni blir behandlet hvis det blir igjen midler, eller kommunen får innvilget mer midler i løpet av høsten.

Les mer om SMIL-midler og finn søknadsskjema her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil

Ta kontakt med anette.sand@sondre-land.kommune.no for veiledning til søknadsskjemaet.

Tilskudd til tiltak i beiteområder - kun beitelag kan søke om midler fra denne ordningen:

Tilskudd til tiltak i beiteområder vil bli prioritert slik:

1) Tiltak som gir god dyrevelferd, sørger for at dyra holder seg i utmarka, og ikke skaper trafikkfare, eller er til ulempe for bebyggelse.
2)

Tiltak som gjør bruk av utmarksbeite enklere, og mer effektivt.

Frist for å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder settes til 15. august 2022.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Ta kontakt med anette.sand@sondre-land.kommune.no for veiledning til søknadsskjemaet.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Frist for å søke om tilskudd til drenering settes til 1. november 2022.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

Ta kontakt med anette.sand@sondre-land.kommune.no for veiledning til søknadsskjemaet.


Publisert: 13.05.2022 07.35.17
Sist endret: 13.05.2022 08.21