Influensavaksinering til risikogrupper

Vi starter opp med influensavaksinering til risikogrupper. Vaksineringen vil foregå i kinosalen. Vaksinen er gratis.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vaksineringen

Onsdag 20.10 og torsdag 28.10  vil det være for personer over 65 år. Alle får invitasjon på SMS/TLF.

Risikogruppene under 65 år kan møte i rådhuset torsdag 21.10, vaksineringen vil foregå i  kinosalen. Se risikogrupper nedenfor.

For at ikke alle skal møte samtidig deler vi opp dagen etter fødselsår. Personer i risikogruppene nedenfor møter slik:

Fødselsår Tidspunkt
1955-57 kl 09:00 – 09.30
1958-60 kl 09:30 – 10:00
1961-64 kl 10:00 – 10:30
1965-68 kl 10:30 – 11:00
1969-72 kl 11:00 – 11:30
1973-76 kl 11:30 – 12:00
1977-80 kl 12:45 – 13:15
1981-84 kl 13:15 – 13:45
1985-88 kl 13.45 – 14:15
1989- kl 14:15 – 14:45

Dersom du har spørsmål eller tidspunktet ikke passer kan du ta kontakt med vaksineteamet på tlf 469 37 720.

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Publisert: 08.10.2021 08.05.53
Sist endret: 12.10.2021 09.07