Hjelpetelefon for bønder og andre

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Med utgangspunkt i bondens nettverk har vi i Søndre Land etablert et lavterskeltilbud til bønder, andre næringsdrivende og pårørende for å forebygge psykisk uhelse og for å skape et sikkerhetsnett.


Bak f.v: Hanne Bekkelund, Dagfrid Landsverk, Anette Sand. Foran f.v: Anita Lindhjem, Inger Lise Sveum-Aasbekken og Arne Aasbekken.


Vi kan hjelpe deg med:

  • Å snakke om ting som du kanskje synes er vanskelig å snakke om
  • Å finne noen som kan gi økonomisk veiledning, hjelp med dyrevelferd, helsemessig hjelp, sorg, bekymring for andre som trenger hjelp osv.

Vi kan tilby veiledning til hvor, hvem, og hvordan du kan gripe fatt i de forskjellige praktiske og kanskje økonomiske utfordringene du sliter med.

Vi er en gjeng bestående av fagkonsulent fra landbrukskontoret, landbruksmekaniker, representanter fra Bondelaget og Småbrukarlaget lokalt, bedriftsøkonom, sosionom og andre ressurspersoner som er tilgjengelig for en prat.

Vi håndterer alle henvendelser konfidensielt, og henter inn samtykke fra deg som tar kontakt hvis vi må ta kontakt med andre for å hjelpe deg.

Personer du kan ta kontakt med på telefon, sms, eller e-post er:

Hvem er vi, og hvor hører vi til?

Mobil nummer/ e-post

Landbrukskontoret v/ Anette Sand, utdannet innen skogbruk og kommunikasjon.

413 15 981

Anette.sand@sondre-land.kommune.no

Dagfrid Landsverk, Sosionom/psykisk helse

Psykisk helse og rustjeneste i SL kommune.

977 91 963

Dagfrid.landsverk@sondre-land.kommune.no

Inger Lise Sveum- Aasbekken, utdannet innen regnskap, økonomi, lederutvikling og kommunikasjon.

Kontaktperson for Søndre Land bonde- og småbrukarlag

906 63 196

ilsve@online.no

 

Anita Lindhjem, voksenagronom og sos.ped.

Kontaktperson S. Land bondelag

984 34 488

anitalindhjem@gmail.com

Hanne Bekkelund, bonde, tidligere miljøarbeider og barne- og ungdomsarbeider

916 33 841

hanne.bekkelund@gmail.com

Kai Jørgen Rognstad, Landbruksmekaniker og bonde

977 91 970

karognst@bbnett.no

Arne Aasbekken, Landbruksmekaniker og bonde

416 95 923

arneaasbekken@icloud.com


Har du innspill til tilbudet, eller vil være en del av det – ta kontakt med oss!

Julehilsen fra
Anette Sand


Publisert: 22.12.2021 13.47.53
Sist endret: 22.02.2022 15.54