Ikke brudd på helselovgivningen

Fylkesmannen finner ikke at Søndre Land kommune har brutt helselovgivningen i tilsynssaken ved Hov Nordre

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I tilsynssaken, som Fylkesmannen opprettet etter voldshendelsen med dødelig utgang ved Hov Nordre i januar i år, er konklusjonen fra fylkesmannens side at Søndre Land kommune ikke brøt helselovgivningen.

Tilsynet er gjennomført med bakgrunn i §4 i Lov om statlig tilsyn med helse og omsorgstjenesten. I henhold til denne bestemmelsen skal Fylkesmannen føre tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket og blant annet foreta en vurdering av om det foreligger brudd på en eller flere av bestemmelsene i loven (kalt pliktbrudd).

Fylkesmannen har gått gjennom alle oversendte dokumenter, blant annet kopi av pasientjournal, kopi av husregler og rutinebeskrivelser i tiltaket, og altså ikke funnet grunnlag for å påpeke brudd på helselovgivningen.


Publisert: 13.10.2020 09.30.41
Sist endret: 13.10.2020 11.52