Fórsituasjonen og avlingsskade - Åpent møte på Bjørnen 12.07 kl 19

Det inviteres til åpent møte på Bjørnen, Odnes, torsdag 12. juli kl. 19

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målet med møtet er å gi informasjon som gjør at den enkelte gardbruker kan få bedre grunnlag for å løse sine utfordringer innenfor temaene avlingsskade og fôrsituasjon.

I tillegg håper vi at møtet kan være en arena for å få snakket med andre i samme situasjon, og få inspirasjon til å se nye løsninger.

Dersom du ikke har anledning til å være med på møtet, sendes det ut et kort referat fra kommunene i etterkant.

 Møtet er arrangert i samarbeid mellom Bondelagene i Søndre Land, Nordre Land og Torpa, Torpa og omland Bonde- og småbrukarlag og landbruksansvarlige i kommunene Søndre og Nordre Land.

Faginstanser som vil delta på møtet er Tine, Nortura, NLR, Felleskjøpet, Strand Unikorn, og Oppland Bondelag.

 Program for møtet:

  • Møteledere/ sekretær Anette Sand og Olaf Sæthre fra Søndre og Nordre Land kommune ønsker velkommen, info om møteopplegget. 5 min
  • Innledning v/ Kristina Hegge, Oppland Bondelag – 15 min
  • Løsningsforslag på utfordringene med fôrmangel – spørsmål fra salen besvares underveis.

Tine v/Håkon Stadsvold: 15 minutt – Tilpasninger i melkeproduksjon  

NLR v/ Erik Aaberg: 15 minutt – Hvordan få mest mulig ut av årets grovfôr

Nortura v/ Trond Alm: 15 min - Fôring med lite grovfôr, og slaktetidspunkt /slaktevekter

Felleskjøpet v/Chatrine Johansen:15 minutt - Fôringsstrategi og valg av kraftfôr til drøvtyggere

Strand Unikorn v/ Lina Ruud og Ole A Fjeldberg:15 minutt – Fôring av drøvtyggere ved grovfôrmangel

Kaffe og pause med mulighet for en god prat ca kl 21 til 21.30 

  • Landbruksforvaltningen ved kommunen orienterer om regelverk for søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingsskade.  Spørsmål fra salen besvares underveis.

 Møtet avsluttes ca kl 22

 Velkommen!!

 

Bondelagene i Nordre Land, Torpa, og Søndre Land, Torpa og omland Bonde- og småbrukarlag og landbruksansvarlige i kommunene Søndre og Nordre Land.


Publisert: 12.07.2018 07.36.47
Sist endret: 12.07.2018 07.37