Forbud mot brenning av bål i utmark grunnet stor skogbrannfare

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det er svært stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.
Forbudet gjelder følgende typer brenning:
  • Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av utmark
  • Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.
Forbudet gjelder i følgende områder:
  • Hele Søndre Land kommune
Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak.
Forbudet gjelder med umiddelbar virkning, og inntil tilstrekkelig nedbør kommer.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §14 og 37.

Publisert: 05.07.2018 14.28.51
Sist endret: 23.11.2018 14.54