Endring ved utsendelse av post via Altinn

Post som sendes ut fra kommunen via Altinn vil ikke lenger bli sendt som brev

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunen har fram til nå sendt det meste av post til næringsdrivende elektronisk via Altinn. Brev som ikke er blitt åpnet av mottaker i Altinn er blitt blitt skrevet ut og sendt som brevpost.

eForvaltningsforskriften pålegger alle enheter som er registrert i Enhetsregisteret å kunne motta forsendelser fra kommunal og statlig forvaltning elektronisk. Dette skjer i praksis som varselmeldinger i enhetenes meldingsbokser i Altinn, og hvor det sendes nytt varsel etter 1 uke dersom forsendelsen ikke er åpnet. Enheter som er registrert i Enhetsregisteret kan altså ikke reservere seg og ikke kreve ettersending som brevpost.

Kommunen vil heretter ikke ettersende brev som brevpost.


Publisert: 19.02.2019 13.11.56
Sist endret: 08.04.2020 11.57