Diffust utslipp i overvannet fra Nordberg boligfelt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunen har fått melding om og tatt prøver av overvannet som kommer ut i en bekk, innerst i Sentrumsvegen ved flisfyringsanlegget.

Det er og var ingen kloakklukt eller annen spesielt lukt på vannet. Forurensningsgraden på vannet gjør at vi velger å informere om utslippet.

Utslippet er ikke kontinuerlig og det rennende vannet som kommer ut i grøften nå, har ikke store forekomster av E. coli-bakterier.

Bekken er synlig for turgåere fra flisfyringsanlegget til kryssingen under fylkesveg Flubergvegen.
Bekken har også turveg som krysser ved Hov renseanlegg/Kråkvika.

Utløpet ved flisfyringsanlegget er rengjort og merket i dag (17.12.21).

Vi arbeider videre med å finne årsaken og kilden til forurensningen.

Teknisk drift


Publisert: 17.12.2021 16.16.09
Sist endret: 22.02.2022 15.54