Bekymringsfulle mobbetall på 7. og 10. trinn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Elevundersøkelsen for Søndre Land for skoleåret 2018 – 2019 viser at andelen elever på 7. og 10. trinn som opplever mobbing på skolen, har økt og ligger på et nivå over gjennomsnittet for andre kommuner. Dette framgår av oppslag i Oppland Arbeiderblad 5. mars Tallene gir grunn til bekymring. En elev som opplever mobbing, er en elev for mye. Sammen med skolene vil vi undersøke  hva som ligger bak tallene, og drøfte hva som skal til for å snu utviklingen. 


Publisert: 06.03.2019 08.03.01
Sist endret: 08.04.2020 11.57