RSS    Sidekart    Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk

24.04.2018 Tilsyn for spredt avløp starter opp igjen
18.04.2018 Problemer med overflatevann og tette stikkrenner
16.04.2018 Fare for jordskred
13.04.2018 Nå begynner det snart å skje noe på Hovlitomta
11.04.2018 Informasjon om barnevernet
09.04.2018 Oppstart/høring - Bredbåndsutbygging
05.04.2018 Oppstart/høring - plan for helse, omsorg og velferdstjenestene
03.04.2018 Navnekonkurranse nye Hovli omsorgssenter
03.04.2018 Deler du brønn med naboen?
12.03.2018 Flere innbyggere bør over på digital post
26.02.2018 Fv34 Grime-Vesleelva kunngjøring av politisk vedtak
19.02.2018 Land barneverntjeneste søker fritidskontakter
31.01.2018 Høring navneendring
30.01.2018 Nytt tilbud: Byggesøknad via nettet!
30.01.2018 Møte om motorferdsel på Randsfjorden
29.01.2018 COS-P foreldrekurs vårhalvåret 2018
29.01.2018 Bli med i bredbånds-undersøkelse - vinn iPad!
26.01.2018 Tenker du på å fôre rådyrene i vinter?
24.01.2018 Ekstraordinær båndtvang er innført
23.01.2018 Obs! Endring i kinoprogram!
18.01.2018 Post fra kommunen blir digital
18.01.2018 Appen "Min renovasjon" er tilgjengelig
17.01.2018 Her er skiløypestatus!
16.01.2018 Ny felles renovasjonsforskrift i Gjøvikregionen
15.01.2018 Kaster grus for én million i året
12.01.2018 Nasjonal pårørendeundersøkelse 2017
03.01.2018 Direkte tilgang fysioterapi
03.01.2018 Hovedopptaket for barnehagene - frist 1.mars
29.12.2017 Endring i kinoprogrammet
18.12.2017 Kommunestyret har vedtatt budsjettet
14.12.2017 Pressemelding vedr. renovasjonsproblemene
28.11.2017 Reguleringsplan for Hovli vedtatt
28.11.2017 Nytt nettsted: overgrep.no
27.11.2017 Endrede telefontider ved Hov legesenter
23.11.2017 Barnefattigdomsmidler 2018
23.11.2017 Formannskapets forslag til økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018
22.11.2017 Ordføreren signerte dokument for et demensvennlig samfunn
15.11.2017 Innskriving til skolestart
14.11.2017 Ny demenskoordinator i Søndre Land
13.11.2017 Påmeldingsfrist "Jul i Søndre Land" er 16.november
10.11.2017 Ny kreftsykepleier i Søndre Land
09.11.2017 Høring om Vestsida oppvekstsenter
03.11.2017 Fra nyttår kan man gifte seg på rådhuset i Hov!
01.11.2017 Offentlig bading starter opp igjen
31.10.2017 Fv 247 åpner fredag kl.12 :-)
31.10.2017 Kommunen har fått tilskudd til bygging av ladestasjoner for el-bil
26.10.2017 Trafikksikkerhetsprisen 2017
24.10.2017 Kulturnytt for desember og januar- frist 13. november.
06.10.2017 TV-aksjonen 2017 - UNICEF
04.10.2017 Influensavaksinering i Søndre Land 2017
02.10.2017 Vedlikehold av telefonsystemene tirsdag 3.oktober kl. 08-09
28.09.2017 Åpent møte om psykisk helse- og rusarbeid
26.09.2017 Horisont Renovasjon AS tar over avfallsinnhentingen
26.09.2017 Orientering om det pågående arbeidet i barnevernet
20.09.2017 Avfallsinnhentingen går som normalt de nærmeste dagene
19.09.2017 Informasjon i forbindelse med Reno Nordens konkurs
15.09.2017 Invitasjon til Fysak konferanse i Søndre Land
12.09.2017 Valgresultater Søndre Land
09.09.2017 Stemmesteder i Søndre Land
08.09.2017 Fiskerett til leie
07.09.2017 Kulturnytt oktober/november frist for stoff 11. september
31.08.2017 Nye foreldrekurs starter 7.september
30.08.2017 Vedtatt planprogram Grevsjølia
28.08.2017 Reguleringsplan for Hovli omsorgssenter - høring
24.08.2017 Dette nettstedet vil være nede natt til 31.august
22.08.2017 Badevakter - ledig stilling
17.08.2017 NAV fortsetter med endrede åpningstider
12.08.2017 Grettegutua barnehage fyller 10 år!
12.08.2017 Skolestart - skoleåret 2017-2018
05.08.2017 Du kan forhåndsstemme fra 10.august!
04.08.2017 Politisk debatt om skole, eldreomsorg, innvandring og samferdsel
31.07.2017 Reguleringsplan fv.34 Grime-Vesleelva
10.07.2017 Står du i manntallet?
10.07.2017 Tidligstemmegiving
04.07.2017 Kulturnytt - frist 14. august
30.06.2017 Fiskerett til leie
30.06.2017 GLT-avfall skifter navn
30.06.2017 Fylkesmannen opphever kommunestyrevedtak
28.06.2017 Utlån og utleie av idrettshall og svømmehall sesongen 2017-2018
27.06.2017 Startkort Aksjon Turmål 2017
23.06.2017 Bibliotekets åpningstid i sommer
23.06.2017 Kristenstuvegen er nå åpnet igjen
16.06.2017 Nå får du en ny, grønn søppeldunk!
15.06.2017 Statens Naturoppsyn har fått båndtvangsdispensasjon
14.06.2017 Legenes ferieoversikt
13.06.2017 Momskompensasjon til lag og foreninger
13.06.2017 Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehagene
12.06.2017 Idrettsplana er lagt ut til høring
12.06.2017 Nytt Beredskapssenter
24.05.2017 Trafikksikkerhetsplan til høring
19.05.2017 Ny foreløpig tilsynsrapport Land barneverntejeneste
19.05.2017 Nedsatt telefonkapasitet ved Hov Legesenter
16.05.2017 Diesellekkasje til Dokkaelva og Randsfjorden
10.05.2017 Grunnskoleopplæring for voksne
05.05.2017 Dårlig vanntrykk Hov vannverk
04.05.2017 Land barnevern - nye ledere
03.05.2017 Midlertidig opprustning av Fladsrudtomta
24.04.2017 Kurs i foreldreveiledning
07.04.2017 Tilsyn med avløpsanlegg
07.04.2017 Varsel om planoppstarte for boligfelt på Odnes
07.04.2017 Varsel om planoppstart Grevsjølia hyttefelt
07.04.2017 Høring: Forslag til ny lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem m.m.
04.04.2017 Teater Innlandet til Hov med "Dikterhøvdingen"
23.03.2017 Høring - Renovasjonsforskrift
22.03.2017 Land barneverntjeneste søker nye tiltakspersoner
16.03.2017 Kulturmidler Søndre Land kommune 2017
10.03.2017 Skole for pårørende
10.03.2017 Ulovlig motorferdsel i utmark
07.03.2017 Fibernett bygges ut på Trevatn, Vestrumsbygda og i Enger
03.03.2017 Mål for hjorteviltforvaltningen 2017-2022
01.03.2017 Fylkesmannens foreløpige rapport etter tilsyn ved Land barneverntjeneste
14.02.2017 Nye holdeplasser i Hov åpner 27.februar
01.02.2017 Hvilke turmuligheter ønsker du i Søndre Land?
31.01.2017 Fylkesmannens tilsyn med Land barnevernstjeneste
27.01.2017 Nå kan innbyggerne fremme innbyggerforslag elektronisk
19.12.2016 Informasjonsmøte om Hovli omsorgssenter
15.12.2016 Kommunestyret har vedtatt økonomiplan og budsjett
14.12.2016 Kommunestyret har vedtatt to nye reguleringsplaner
14.12.2016 Kommunestyret har vedtatt forskrift om hundehold
07.12.2016 Fylkesmannen har gitt forhåndsvarsel om pålegg til Land barnevernstjeneste
06.12.2016 Varsel om planoppstart: Hovedplan for vann og avløp - høring
30.11.2016 Varsel om oppstart av planprogram for ny idrettsplan
29.11.2016 Språk i barnehagene
24.11.2016 Offentlig ettersyn: Formannskapets budsjettforslag
21.11.2016 Søndre Land skal bygge ny brannstasjon og beredskapssenter
15.11.2016 Resultatene fra TV-aksjonen i Søndre Land
14.11.2016 Kokepåbudet på drikkevann i Odnes er opphevet!
11.11.2016 Vinter er tid for Radonmåling
01.11.2016 Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere
01.11.2016 Kulturkontoret inviterer til åpent møte om 17.mai
25.10.2016 Bry deg!
18.10.2016 Trafikksikkerhetsprisen 2016 - Kom med forslag på kandidater!
14.10.2016 Søndre Land kommune skal bygge nytt omsorgssenter!
11.10.2016 Influensavaksinering
11.10.2016 "Grettejordet" klargjøres for boligutbygging
10.10.2016 Søndre Land har fått sin egen app'!
30.09.2016 Søndre Land kommune på YouTube
23.09.2016 Streik i VOKKS!
12.09.2016 Åpning av Ungdommens Hus
09.09.2016 Bli med på Nasjonal brannøvelse
06.09.2016 Utbedring av gatlys
11.08.2016 Nye telefonnumre til Fryal og SLUS
07.07.2016 Utlån og utleie av idrettshall og svømmehall sesongen 2016-2017
28.06.2016 Søndre Land kommune er på facebook
27.06.2016 Oppstart av reguleringsplanarbeid for ny brannstasjon
27.06.2016 Planprogram for Hovli omsorgssenter vedtatt
23.06.2016 Kommunestyret gjorde som folket sa
29.05.2016 Resultatet av folkeavstemningen 2016
26.05.2016 Vedtatt reguleringsplan i Landåsbygda
26.05.2016 Endring av planområde fortau Odnes
23.05.2016 Har du lyst til å bli medlem av Utlendingsnemnda?
23.05.2016 Tilskudd til skogkultur 2016
20.05.2016 Skatteetaten: Næringsrapport skatt for bedrifter
13.05.2016 Kjernejournal
13.05.2016 Til offentlig ettersyn: Nye meddommere
12.05.2016 Høring: Forslag til forskrift for hundehold
06.05.2016 Tilsyn med avløpsanlegg på Vestsida
20.04.2016 Står du i manntallet?
15.04.2016 Varsel om planarbeid: Gang- og sykkelveg Odnes
14.04.2016 Kommuneplanens arealdel er vedtatt
12.04.2016 Luften er for alle - regler for åpen brenning
12.04.2016 Høring: Planprogram Hovli omsorgssenter
08.04.2016 Informasjon om folkeavstemningen
08.04.2016 Informasjonsmøte Vestsida oppvekstsenter
21.03.2016 Folkemøter og folkeavstemning
02.03.2016 Kulturmidler Søndre Land kommune - 2016
22.02.2016 Vil du være lekdommer eller meddommer ?
17.02.2016 Planprogram for Fagerlund næringsområde
16.02.2016 Kommunestyret valgte Land kommmune
16.02.2016 Reguleringsplan for Skøien massetak
09.02.2016 Flyslipparrangementet i fjor: Takkebrev til kommunestyret
29.01.2016 Sikre løse gjenstander før ekstremværet TOR
29.01.2016 Adressearbeid - tildeling av vegnavn i Søndre Land
21.01.2016 Ekstraordinære kommunestyremøter
19.01.2016 På tide og spenne på seg skia!
14.01.2016 SLUS imponerer Nasjonalt senter!
06.01.2016 Turistbrosjyre 2016
15.12.2015 Kommunestyret har vedtatt budsjettet
07.12.2015 Helsestasjonstjenesten samlokaliseres
03.12.2015 Informasjon om nytt høydebasseng i Hov
26.11.2015 Dobbelt så mange menn som kvinner dør i brann i Oppland
25.11.2015 Formannskapets budsjettforslag
25.11.2015 GLT-avfall tar over renovasjonsansvaret
17.11.2015 Trafikksikkerhetsprisen 2015 - Kom med forslag på kandidater!
13.11.2015 Nå kan du betale med kort i kafeteriaen på Hovli
09.11.2015 OA-priser til søndrelandinger!
09.11.2015 Fiskerett til leie i Skrautvål Sameige
03.11.2015 Søndrelanding disputerer!
29.10.2015 Vi trenger støttekontakter!
28.10.2015 Kommuneplanens arealdel - 2.gangs høring
27.10.2015 Redusert adkomst til rådhus/legesenter på grunn av graving
26.10.2015 Høring: Plan for bosetting og kvalifisering av innvandrere
22.10.2015 Frist for stoff til neste Kulturnytt: onsdag 4. november.
21.10.2015 Ungdommens hus får 95 000 kr til kunstprosjekt!
16.10.2015 Varsel om planoppstart: Fagerlund næringsområde
15.10.2015 Hvor lite skal du finne deg i?
14.10.2015 Det nye formannskapet
12.10.2015 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
29.09.2015 Hjelp - vi trenger badevakter!
29.09.2015 Konstituerende kommunestyremøte
25.09.2015 Begrenset åpningstid i legetjenesten
25.09.2015 Høring: Reguleringsplan Skøien massetak
25.09.2015 Informasjon om akuttinnkvartering av asylsøkere i Hov
18.09.2015 Kulturminneplanen er vedtatt
16.09.2015 Syria-flyktninger til Klinikken i Hov
15.09.2015 VALGRESULTATER I SØNDRE LAND
04.09.2015 Åpen dag i Svingen barnehage 5. sept.
02.09.2015 Liggi over på åsen i helga?
01.09.2015 Stor oppslutning om flyktningearbeid
01.09.2015 116117 er telefonnummer til legevakten i hele Norge
12.08.2015 Oppstart skoleåret 2015-2016
07.08.2015 Nå kan du forhåndsstemme!
10.07.2015 Står du i manntallet?
10.07.2015 Folkemøte om kommunens arbeid med flyktninger
09.07.2015 Offentlig ettersyn: Reg.plan Fv.134 Landåsbygda-Vølstad
09.07.2015 Offentlig ettersyn: Kommunedelplan kulturminner
08.07.2015 Sluttbehandling reg.plan Hov-Hasvoldseter
24.06.2015 Meget vellykket flyslipparrangement!
24.06.2015 Ferieavvikling helsestasjonen
22.06.2015 Arne Skogsbakken er ansatt som ny rådmann i Søndre Land
17.06.2015 Naturhuset på Odnes er åpnet!
08.06.2015 Joachim Engeli fra Odnes vant Drømmestipendet!
04.06.2015 Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft åpner Naturhuset på Odnes
28.05.2015 Land barneverntjeneste
20.05.2015 Godkjente valglister Kommunestyrevalget 2015
18.05.2015 Reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen
08.05.2015 Disse vil bli rådmann i Søndre Land
06.05.2015 Hjemmesykepleien har flyttet til nye lokaler
14.04.2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen
23.03.2015 Tildeling av Regjeringens Minnemedalje
20.03.2015 Hov legesenter flytter tilbake til Hov
05.03.2015 Varsel om oppstart planprogram kulturminneplan
05.03.2015 Varsel om oppstart detaljreguleringsplan FV 134 Landåsbygda
05.03.2015 Offentlig ettersyn reguleringsplan for FV 247 Hov-Hasvoldseter
05.03.2015 Utbedring av FV 132 Kronborg-Landåsvatnet - Høring
25.02.2015 Nyetablering: LAND BARNEVERNTJENESTE
23.02.2015 Kunngjøringer fra avdeling Arealforvaltning
23.02.2015 Søndre Land vokser godt
18.02.2015 Rådmannen i Søndre Land går av med pensjon
09.02.2015 Innbyggerne er godt fornøyd med de kommunale tjenestene
22.01.2015 Hva mener folk i Søndre Land om kommunereformen?
22.01.2015 NYE ÅPNINGSTIDER NAV-KONTORET
18.12.2014 UNGDOMMENS HUS ER KJØPT!
17.12.2014 Kommunestyret har vedtatt budsjett og økonomiplan
08.12.2014 Stolte av helsestasjonen vår!
01.12.2014 Kokepåbudet i Halmrast er opphevet!
28.11.2014 Formannskapets forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
17.11.2014 Er du bekymret for et barn?
12.11.2014 "Jul i Søndre Land" - 15.desember kl. 10.00-15.00
03.11.2014 Nytt utleiereglement for rådhuset
28.10.2014 Trafikksikkerhetsprisen 2014
20.10.2014 Planarbeid Hov-Hasvoldsæter - åpent møte 29.oktober
03.10.2014 Ta i bruk eFaktura!
26.09.2014 Høring av forskrift om åpen brenning
26.09.2014 Ny kommuneplan
24.09.2014 Legene er på plass på Odnes!
11.09.2014 Prosjekt avløp i spredt bebyggelse
03.09.2014 Guro tok prisen!
25.08.2014 Utvidelse av Skøien massetak
25.08.2014 Søndre Land Idrettspark offisielt åpnet
19.08.2014 Leiligheter ønskes leid
06.08.2014 Bruk av kommunens lokaler 2014 - 15
08.07.2014 Kommunestyret avviste innbyggerinitiativet
27.06.2014 Vedtatt reguleringsplan for Hov sentrum.
26.06.2014 Ending av reguleringsplanen Kvernmoen – Sørmoen
26.06.2014 Ombygging av Hov legesenter - Midlertidig flytting til Odnes
25.06.2014 Ekstraordinært kommunestyremøte 7.juli. Direkte på kommune-TV
23.06.2014 Containere for glass, metall og drikkekartonger flyttes
12.06.2014 Festivalavisa
11.06.2014 Bygdefestivalen "Tid for Tømmer"
27.05.2014 Gode pasientforløp
27.05.2014 Konsert i Hov kirke
21.05.2014 Seminar: ”Regionalpark Randsfjorden?”
16.05.2014 17.mai: Busser til Festfyrverkeriet i Kråkvika
14.05.2014 Nytt styrevervregister
13.05.2014 Offisiell markering av Osvaldgruppa
13.05.2014 Tilskudd mot barnefattigdom
08.05.2014 17.mai program for Søndre Land
07.05.2014 Høring - søknad om midler til bredbåndsutbygging
10.04.2014 Tilskudd til skogkultur og miljøtiltak 2014
09.04.2014 Kom med innspill til kommuneplanen for 2014 - 2026
07.03.2014 NY IA-avtale
06.02.2014 Nytt ettersyn: Reguleringsplan for Hov sentrum
27.01.2014 Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2016
22.01.2014 Opptak til barnehagene fra august 2014
14.01.2014 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtatt
08.01.2014 Har du sjekket huset ditt for RADONSTRÅLING?
08.01.2014 En ny side fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
02.01.2014 Tømmekalender for 2014
20.12.2013 Ordføreren ønsker godt nytt år!
19.12.2013 Rådhusets åpningstider i jula
06.12.2013 Julen kan fort gå opp i røyk...
06.12.2013 Varsel om oppstart av privat reguleringsplan Lomsjøen
02.12.2013 «Snuoperasjon» i Helse, Omsorg og Velferd
29.11.2013 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017
29.10.2013 Reguleringsplan Fluberg barnehage
29.10.2013 Ny åpningstid i servicetorget
29.10.2013 Innspill til kommuneplanen
28.10.2013 Suppleringsopptak til barnehagene
15.10.2013 Giverglede i Søndre Land Kommune
11.10.2013 Influensavaksinering
26.09.2013 Høstmat på Hovli! Spis så mye du vil for 50 kr!
20.09.2013 Planprogrammet vedtatt i kommunestyret
17.09.2013 Brøyteanbud for Trevatn
09.08.2013 Forhåndsstemming i Søndre land kommune
08.08.2013 Reguleringsplan for Hov sentrum - forlenget høringsfrist
26.07.2013 Høring av forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett.
26.07.2013 Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning
17.07.2013 Vintervedlikehold av kommunale veger
12.07.2013 Stortingsvalget 2013: Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn
11.07.2013 Høring av forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg
02.07.2013 Reguleringsplan for Fluberg barnehage til høring
28.06.2013 Stortingsvalget 2013: Tidligstemmegivingen åpner 1.juli
26.06.2013 Gravearbeid i nærheten av kommunehuset/helsehuset fra 1.juli
18.06.2013 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2013
14.06.2013 Fastlegenes sommerferieavvikling
14.06.2013 Reguleringsplan for Hov sentrum til høring
11.06.2013 Hva har du på brødskiva ordfører?
11.06.2013 Reguleringsplan for Fluberg barnehage til høring
07.06.2013 Tilskudd til skogkultur
05.06.2013 Oppsynsmann/formann
03.06.2013 Sommerens tilrettelagte arrangementer
29.05.2013 Vis forsiktighet på vegnettet i Oppland
29.05.2013 Informasjonsmøte vedr. Hovsbakken - Smedvegen
23.05.2013 Bassenget på Grimebakken er stengt
23.05.2013 Flomsituasjonen
22.05.2013 Foreldrestyrt prosjektdag
14.05.2013 Kokepåbudet er opphevet
02.05.2013 Ny lansering av kulturmagasin
23.04.2013 Skolerute 2013/2014
16.04.2013 Utviklingsmøte for Trevatnområde
15.04.2013 Hva trenger Hov sentrum?
11.04.2013 Invitasjon til kurs for hjelpeverger/verger
14.03.2013 Til landsfinalen i NRK quiz
13.03.2013 Ny kommuneplan for Søndre Land
13.03.2013 Varsel om endring av reguleringsplaner
12.03.2013 Meld deg på pårørendeskolen
11.03.2013 Åpent møte om Samhandlingsreformen
01.03.2013 Oppstart av planarbeid - Fluberg barnehage
07.02.2013 Driftsproblemer på Hov vannverk
17.01.2013 Leie av gravemaskin
15.01.2013 Naturfoto i Galleri Schee
07.01.2013 Tømmekalender 2013
04.01.2013 Bra mat kurs starter 4. februar
04.01.2013 Ut på ski?
27.12.2012 Prosjektleder for Opptur har sagt opp sin stilling
17.12.2012 SMS meldinger fra kommunen
17.12.2012 TV-aksjonen 2012
07.12.2012 Forslag til Trafikksikkerhetsprisen 2012
07.12.2012 Julekonsert med Sissel Kyrkjebø
29.11.2012 Konkurransen "Hilsen fra Søndre Land"
28.11.2012 Ivaretar kommunen sine forpliktelser?
23.11.2012 Ikke kast engangskluter i do
19.11.2012 Lei av å gå alene?
03.09.2012 Etablererkurs med ny vri
03.09.2012 Borte bra – hjemme best
30.08.2012 Regionsenteret under lupen
16.08.2012 MOMBI 2012
16.08.2012 Skolestart 2012/2013
06.08.2012 Brune trær i Hov sentrum
26.06.2012 Fluberginger i Bronsebukkene
25.06.2012 Reguleringsplan for Stasjonsvegen og Skjølaasvegen
25.06.2012 Redusert åpningstid i servicetorget i juli
22.06.2012 Fluberg bru vinnermotivet
20.06.2012 Frivillighet gir Opptur
12.06.2012 Kongens fortjenstmedalje tildelt Arne Wold
06.06.2012 Interessert i garnfiske i Randsfjorden?
30.05.2012 Ikke tatt ut i streik
21.05.2012 Aktivitetsuke for ungdom 25 til 29 juni
21.05.2012 Informasjonsmøte om fosterhjem og besøkshjem 24. mai
30.04.2012 Årsmelding og årsregnskap 2011
30.04.2012 Er du et ferskvanns- menneske på vei hjem?
25.04.2012 Renovasjon i mai
26.03.2012 Fotokonkurranse - ny frist
26.03.2012 Åpningstider i påsken
21.03.2012 Renovasjon i påsken
20.03.2012 Vil du være lekdommer eller meddommer?
19.03.2012 Fylkesmannen har hatt tilsyn med sosiale tjenester
14.03.2012 Årets barnehagedag
27.02.2012 Kulturmidler for 2012
17.02.2012 Planforslag: Fortau og gang/sykkelveg langs fv 247 fra Hov
17.02.2012 Høring av trafikksikkerhetsplan 2012-2016
14.02.2012 Kommunen raskere ut med informasjon
30.01.2012 Ulvebesøk i Fall
30.01.2012 Skulpturpark av is i Dokkadeltaet
26.01.2012 Stormen Dagmar - Flyregistrert vindfall
26.01.2012 Kommunestyremøte 30. januar
26.01.2012 Hovedopptak barnehager 2012/2013
09.01.2012 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015
09.01.2012 Stormen Dagmars skader på skog i Søndre Land
02.01.2012 Ulykkesmarkering
23.12.2011 Julehilsen fra ordføreren
23.12.2011 Høring av forskrifter for vann/avløpsgebyrer, slammavskillere og avfall
23.12.2011 Ny skisse for gjennoppbyggingen av Vestsida skole
21.12.2011 Prisgunstig radonmåling
14.12.2011 Åpningstider jul og nyttår 2011
14.12.2011 Renovasjon i julen
12.12.2011 Renovasjonskalender for 2012
12.12.2011 Kommunen hedret ansatte for lang og tro tjeneste
01.12.2011 Forslag til budsjett og økonomiplan legges nå ut til offentlig ettersyn
28.11.2011 Omstillingsrapport: Analyse og forslag
28.11.2011 TV-aksjonen 2011
21.11.2011 Trafikksikkerhetsprisen 2011
18.11.2011 Forslag til årsbudsjett 2012/økonomiplan 2012 - 2015
07.11.2011 Aftenposten rangerer Søndre Land blant de beste i landet på eldreomsorg
07.11.2011 Status vedrørende gjenoppbyggingen av Vestsida skole
31.10.2011 Nytt telefonummer på Hovli sykehjem og eldresenteret
31.10.2011 Kommunestyremøte 31.10.11
TV-aksjonen 2011
Nye navn og revidert reglement for komitéene
14.09.2011 Valgresultater fra Søndre Land - korrigert
05.09.2011 Tenk trafikksikkerhet - klipp hekken!
09.08.2011 Oppstart Baby café
11.07.2011 Prosjektrådgiver for Opptur Søndre Land
08.07.2011 Sommeråpning på biblioteket
29.06.2011 Ny stilling innen arealplanlegging og plansaksbehandling = Opptur
29.06.2011 Populær skateskole under Hovdagene
28.06.2011 Fiskerett til leie i Skrautvål Sameige
23.06.2011 Hovdagene, 24 og 25 juni
23.06.2011 Fremdrift vedrørende Ungdommens hus
23.06.2011 Ny hjemmeside for Søndre Land kommune
21.06.2011 Direkteoverføring av kommunestyrets møte
14.06.2011 Tilrettelagte tjenester søker støttekontakter og besøkshjem
14.06.2011 Er du et ferskvannsmenneske på vei hjem?
14.06.2011 Partienes lister for kommunevalget i Søndre Land
14.06.2011 Prosjektleder - musikkregionen Gjøvik

10.06.2011 Fremtidig barnehagestruktur i kommunen
06.06.2011 Hovdagene 2011, 24 og 25 juni


Søndre Land kommune | Hovsbakken 1 | 2860 Hov | Telefon 61 12 64 00 |epost  

Nettredaktør: Kjeld Dag Svendsen
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her