RSS    Sidekart    Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk

Barnefattigdomsmidler 2018

23.11.2017 14:00:16


Barnefattigdomsmidler 2018

 

Det kan nå søkes om midler til tiltak. Søknadsfrist er 8.desember 2017.

 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

 

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

 

Mål, innretning og prioriteringer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

 

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

 

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2018:

- Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.

- Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.

- Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn.

- Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

 

Beløp: 224,441 mill.kr. (2018)

Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017. Søknadsskjemaet sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal.

Rapporteringsfrist: 1. april 2019.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

 

For mer informasjon:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

 

<-- Tilbake


Søndre Land kommune | Hovsbakken 1 | 2860 Hov | Telefon 61 12 64 00 |epost  

Nettredaktør: Kjeld Dag Svendsen
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her