RSS    Sidekart    Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk

Orientering om det pågående arbeidet i barnevernet

26.09.2017 14:42:15

 

 


Tilsynet:
Tjenesten fikk tre hovedavvik:

1.   Håndtering av meldinger

2.   Undersøkelser og tiltaksarbeid

3.   Fosterhjemsarbeid.

 

Pålegg fra Fylkesmannen:
66 saker med pålegg om særskilt oppfølging fra Fylkesmannen. Sakene jobbes det kontinuerlig i. 35 er lukket, 31 saker er fortsatt under oppfølging. Flere er i sluttfasen før de blir lukket.

 

Ressurser:
Tjenesten har totalt 21 årsverk. Alt sykefravær og alle permisjoner er dekket inn med vikarer/konsulenter. Tjenesten skal således være i stand til å håndtere alle oppgaver uten at nye avvik oppstår.

 

Nøkkeltall: (se tabell under)
Innsatsen som har vært gjort i tjenesten begynner å gi seg utslag i tall.

Avvik 1, meldinger er lukket. Alle meldinger håndteres nå i henhold til lovkrav og frister.

Avvik 2, undersøkelser er i ferd med å lukkes. Fire gamle undersøkelser med avvik gjenstår. Alle nye undersøkelser etter 1/5 håndteres i henhold til lovens krav.

 

Nøkkeltall                              31.12.16             25.09.17

Ubehandlede meldinger           5                          0

Undersøkelser over frist           26                        4

Barn uten tiltaksplan                21                        5

Barn som mangler evaluering   27                        3

 

Innsatsområder:

·         Ny team organisering med tre teamledere er etablert og begynner å sette seg. Ledermøte og individuell saksveiledning med teamleder og leder sammen gir bedre kontroll på løpende saksbehandling og på avviksarbeid.

·         Det er etablert et meldingsteam med saksbehandler, teamleder og barnevernleder. Alle meldinger håndteres på to faste ukentlige møter, og blir umiddelbart fordelt på saksbehandlere. Ingen saker blir liggende på vent uten at undersøkelse blir startet.

·         Nye avviksskjemaer er tatt i bruk, og èn teamleder har fått et særskilt ansvar for å jobbe med avvikene i tjenesten.

·         Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med alle rutiner i tjenesten og oppdatere disse.

·         Plan for avvikling av privat kjøp av tiltak og overføring til egne tiltaksarbeidere er laget. Dersom denne blir gjennomført vil det ha en kostnadsbesparende effekt.

·         Barnevernleder, to saksbehandlere og to vikariater som saksbehandlere lyses ut nå.

 

Det er fortsatt en lang vei å gå, men tjenesten er godt i gang, og både tall og enkeltsaker viser at man er på rett vei.

 

Land barneverntjeneste
sept 2017

Espen Lilleberg, vikarierende barnevernleder

<-- Tilbake


Søndre Land kommune | Hovsbakken 1 | 2860 Hov | Telefon 61 12 64 00 |epost  

Nettredaktør: Kjeld Dag Svendsen
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten.
Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her